Heeft u een klacht?

CLAUSHOLTZ aesthetics heeft een duidelijke klachtenprocedure.

Helaas kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over de zorgverlening van CLAUSHOLTZ aesthetics. Gelukkig hebben wij speciaal voor onze gewaardeerde klanten/patiënten een heldere procedure waarmee de klacht in behandeling wordt genomen. Wij nemen een klacht uitermate serieus, omdat wij altijd willen blijven verbeteren.

Graag gaan we met u in gesprek over hetgeen waar u ontevreden over bent. Maar ook zonder gesprek kunt u een klacht bij ons kwijt. Vraag hiertoe het klachtenformulier aan bij één van onze medewerkers of via info@clausholtz.com. We proberen uiterlijk binnen 4 weken deze klacht naar tevredenheid af te handelen. We werken volgens de gedragscode GOMA.

Indien u niet direct met CLAUSHOLTZ aesthetics contact op wil nemen voor het bespreken van de klacht, dan kan dat via onze externe klachtencommissie. Op grond van de nieuwe Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen zorg (de Wkkgz) zijn zorgverleners, waaronder cosmetisch artsen, verplicht zich aan te sluiten bij een erkende Geschilleninstantie en te voorzien in een onafhankelijk klachtenfunctionaris. Wij zijn vanaf 1 januari 2016 aangesloten bij de Geschilleninstantie en onafhankelijk klachtenfunctionarissen van DOKh, dokh.nl.

 

Stichting DOKh
Afdeling Klachten en Geschillen
Robijnstraat 6
1812 RB ALKMAAR
Tel: 072-520 83 25 (dagelijks van 9.00-15.00 uur)
E-mail: klachtenengeschillen@dokh.nl
Website: www.dokh.nl

afspraak maken

X